Apollo - AGREX 85 - Tubeless Tyres 28 inch 16.9 X 28 12ply Malhotra